slogan

KONTAKT

RIZUDA, spol. s r.o.

Korešpondenčná adresa:

Družobná 63, 821 06 Bratislava

Fakturačné údaje:

Mojmírova 925/18, 821 08 Bratislava-Ružinov
IČO: 45974071, DIČ: 1023159864
IČ DPH: SK1023159864
Ok.súd BA1, Oddiel:Sro, Vložka.č.:69557/B

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Krížna 50, Bratislava
Číslo účtu: 1115603009/1111
IBAN: SK8211110000001115603009
SWIFT: UNCRSKBX

Kontaktné osoby:

Ing. Richard Damé, tel.: +421 905 650 824
e-mail: rizuda@rizuda.sk